เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิก

จัดได้ว่าเป็นกีฬาที่ต้องใช้แรงย่างมากในการแข่งขัน เพราะเป็นกีฬาที่ต้องยกก้อนน้ำหนักที่ถ่วงไว้อยู่ทั้งสองข้างของคานเหล็ก โดยผู้ที่ยกน้ำหนักได้หนักทีสุดนั้นจะเป็นฝ่ายชนะ โดยการยกน้ำหนักนั้นจะมีท่าทางในการยกที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นนักกีฬาของกีฬายกน้ำหนักนั้นจะต้องมีรูปร่างที่ใหญ่โต บึกบึน มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง และสามารถที่จะยกสิ่งของหนักๆได้เป็นอย่างดี โดยการเล่นกีฬาชนิดนั้นต้องมีเทคนิคในการเล่น เพราะการที่เรายกน้ำหนักที่มีความหนักเป็นอย่างมากไว้เหนือหัวของเราโดยใช้ เพียงแขนทั้งสองข้าง จึงต้องมีกำลังแขนที่แข็งแรงเป็นอย่างมาก มีเทคนิคในการยกและความชำนาญต่างๆ โดยนักกีฬานั้นต้องหมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักมาก และต้องซ้อมบ่อยๆเพื่อนสร้างความชำนาญในการยกน้ำหนัก แต่ถึงแม้ว่ากีฬานี้จะเป็นกีฬาที่ต้องใช้น้ำหนักในการยกเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากีฬานี้จะเป็นกีฬาที่มีเพื่อให้ผู้ชายเล่นเท่านั้นผู้หญิงก็สามารถเล่นได้เช่นกัน

Weight-lifting-photo

แต่อาจจะมีน้ำหนักที่ให้ยกที่แตกต่างกันเท่านั้น โดยกีฬายกน้ำหนักนั้นได้เข้าร่วมในโอลิมปิก ในปี ค.ศ.1896 ที่กรุงเอเธนส์ ซึ่งในครั้งนั้น การแข่งขันจะไม่ได้แบ่งออกตามรุ่น และจะแข่งขันกันโดยหาผู้ที่สามารถยกน้ำหนักได้มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงรูปร่างของผู้เล่นที่อาจจะมีรูปร่างเล็กหรือใหญ่ที่แตกต่าง กันไป ซึ่งเป็นเรื่องแน่นอน ถ้าเราไม่แบ่งขนาดรูปร่างของแต่ละบุคคลนั้น ก็จะทำให้คนที่ตัวเล็กเสียเปรียบได้อย่างเห็นได้ชัด และคนที่มีรูปร่างใหญ่ก็จะมีความได้เปรียบอย่างชัดเจน กีฬายกน้ำหนักนั้นได้เป็นกีฬาหลักในปี ค.ศ.1920 ที่เบลเยี่ยม และได้แบ่งรุ่นในปี ค.ศ.1932 และได้เริ่มเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้ารับการแข่งขันในปี ค.ศ.2000 เป็นต้นมา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นครั้งแรกของการมีผู้หญิงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่ง ขันยกน้ำหนัก โดยนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงนั้น จะไม่แข่งรวมกัน ผู้หญิงก็แข่งกับผู้หญิง ผู้ชายก็แข่งกับผู้ชาย